Feringe Segelflygklubb

 
segelflyglärare
tel bost
 
arb
 
mobil
 
   
Anders Eidstedt     0708-414120   bogserförare

ordförande
         
Torulf Wiberg     0705-950997    

segelflygchef
         
Patrick Pagden         bogserförare

vinterförvaring husvagnar
         
Björn Wahlberg 0372-80503 0372-30254 0705-930254 sekreterare  
           
Eller ring till klubben 0707-828182    

Email   info AT feringe.se


Klubbens postaderss

Feringe Segelflygklubb
c/o Björn Wahlberg
Storgatan 9
S-341 43 Ljungby
Sweden

Vägbeskrivning till Feringe

Presentation av klubben och funktionärer
Plusgiro
47 16 81-7
Swish
Anders Eidstedt

0708-414120

 

 

 

 

 

 

 

 Vad är Feringe Segelflygklubb?

Feringe Segelflygklubb är en ideell förening som håller på med segelflyg utan kommersiellt syfte. Segelflygning är en fritidssysselsättning där samtliga funktionärer jobbar utan någon som helst ersättning.

Segelflygning på Feringe

Om du har den minsta lilla funderingen på att börja segelflyga eller undrar hur det egentligen känns att i ett segelflygplan susa fram över det småländska landskapet, så kan du besöka oss på Feringe flygfält och prova på tillsammans med en erfaren segelflyglärare i ett av våra tvåsitsiga skolflygplan. Vi anordnar varje år utbildning till segelflygcertifikat. Segelflygningen pågår från början av april till slutet av september varje lördag, söndag och helgdag, dessutom varje dag under juli månad.

Hur blir jag segelflygare?

Segelflygare blir du genom en utbildning som omfattar en teoretisk och en prakisk del. Du måste fylla 15 år under det år du påbörjar utbildningen. Den praktiska utbildningen omfattar minst 15 timmar flygtid och minst 50 flygningar. Den teori som du läser är: meteorologi, aerodynamik, materielkännedom, bestämmelser, navigation, flygfysiologi och radiotelefoni. Teorikursen pågår under vintern med kursstart i januari. Bild internatkursen 2004.

Vad kostar ett segelflygcertifikat?


Läkarundersökning,
Elevtillstånd (Transportstyrelsen)
Medlemsavgift i klubben
Flygutbildning utbildningspaketet 1)
Segelflygcertifikat inkl. radiotelefoni (Transportstyrelsen)

1) På sidan avgifter kan du se vad som ingår i utbildningspaketet.

Vad behövs innan jag kan börja min flygutbildning?

Beskrivningen här nedan gäller troligen inte längre, nytt certifikat-system håller på att införas under vintern 2014 - 2015.

  1. Det första som skall göras är att du fyller i blanketten ANMÄLAN TILL SEGELFLYGUTBILDNING och lämnar den till en av klubbens segelflyglärare. Är du inte myndig måste målsman skriva på längst ner på blanketten.
  2. LÄKARINTYG måste du ha innan du börjar den praktiska utbildningen. Läkaren som undersöker dig ska vara en behörig flygläkare, vi rekommenderar följande: Fråga någon av segelflyglärarna!
    Läkarundersökningen kan endast utföras av läkare som är godkända av Transportstyrelsen.
    Tänk på att beställa i god tid, läkaren kan ha lång kö.
  3. Du ska ha en ANSÖKAN OM PERSONUTREDNING FÖR FLYGCERTIFIKAT. Personutredningen utfärdas av polisen och det tar ca 10 dagar.
  4. Ett PERSONBEVIS får du utfärdat av skattekontoret, det går bra att ringa och beställa.
  5. När allt ovanstående är avklarat skall du fylla i blanketten ANSÖKAN OM UTFÄRDANDE AV ELEVTILLSTÅND L1474.
Papper 3,4 och 5 skall skickas till Transportstyrelsen i Norrköping. Efter några veckor får du tillbaka ett papper som heter ELEVTILLSTÅND (postförskott). Detta ELEVTILLSTÅND måste du ha innan du får börja din flygutbildning. När du fått elevtillståndet ska du visa upp det för din segelflyglärare.

Transportstyrelsen Luftfartsavdelningen, Certifikat 601 73 Norrköping. Tel 0771 - 503 503
Länk till blanketter.


Feringe Segelflygklubb

Medlemsavgifter 2020  

Medlem ansluten till SSF

M

2 075 kr

    betala till PlusGiro 47 16 81-7
 

Ungdomsmedlem ansluten till SSF

U

880 kr

 

Medlem utan anslutning till SSF

G

1050 kr

SSF-anslutning via annan klubb

Ungdomsmedlem utan ansl till SSF

V

420 kr

SSF-anslutning via annan klubb

Stödjande medlem

S

200 kr

för ej flygande medlem,
inklusive Nordic Gliding 650 kr

Familjemedlem

F

25 kr

 

Dagmedlemskap

D

50 kr

för medlem från annan segelflygklubb

Nationell Sportlicens

 

0 kr

FAI licens 300 kr

Anmälningsavgift RST

 

100 kr

debiteras i oktober

Flygavgifter   2020

Segelflygabonnemang, obligatoriskt för segelflygande medlemmar 5200 kr + 15,00 kr/tim     5) 8) 9)
Startavgift

35 kr

/ start, alla starter

Bogsering och nedflygning

50 kr

/ min     8)

Timpris segelflygplan för icke medlemmar

600 kr

/ tim

Prova på segelflyg och utbildning 2020

Provlektion Guld 1000m

1500 kr

 

Provlektion Diamant 1400m

2000 kr

 

Provlektion 500m

500 kr

 

Skolstarter

500 kr

per start

Logi och camping 2020

Logi rum 1 - 5   (baracken)

100 kr

per person och övernattning

 
Logi per rum rum 2
 
 
 
Rummen ska hållas städade - städavgift
 
Årsabonnemang rum 11)

   
 
150 kr
 
 
 
500 kr
 
 

per säng som används, vid bokning
av eget rum betalas för alla
sängplatser, barn under 16 år 1/2 avgift     12)

 

 

Camping

50 kr

per person och övernattning

Camping familjeavgift

120 kr

per övernattning

Elanslutning 10A husvagnar/motsv
 

2,00 kr
 

/ kWh  Enligt mätare 10)
 Kan kopplas bort av belastningsvakt

Elanslutning 2A husvagnar/motsv
 
 

10 kr
 
 

/ övernattning  Endart tilläpligt då
  campningavgift betalas
  Kan kopplas bort av belastningsvakt

Laddning elbil

 

Endast anslutning till uttag reglerat av belastningsvakt

Husvagnar, båtar, släp och segelflygplan i hangar 2020

Husvagn/båt i hangar, 6 mån, L <= 5,40m

1200 kr

 

Husvagn/båt i hangar, 6 mån, L > 5,40m

1300 kr

 

Segelflygsläp i hangar, 6 mån

1300 kr

 

Monterat segel / motorflygplan i hangar

100 kr
1000 kr

/ dygn
/ mån

Vinterförvaring demonterat segelflygplan

250 kr

/ mån


SSF

Svenska Segelflygförbundet.

5)

Rörlig avgift som klubben betalar vidare till Segelflygförbundets fonder för utbildning av lärare/instruktörer resp stöd till deltagare i internationella tävlingar.

8)

Vid inhyrning av bogsermaskin debiteras inhyrningspriset plus 20%.

9)

Piloter som flyger privat plan (stationerat på Feringe) ska betala segelflygabonnemang.
Hangarplats för monterat plan under segelflygsäsongen (sommaren) ingår,
i övrigt samma pris och omfattaning som segelflygabonnemang.

10)

El betalas enligt elmätare.
Kontakta stugfogden för avläsning av elmätare vid inkoppling/urkoppling av elanslutning. Stugfogden avläser mätarna normalt 1:te och 15:de.

11)

Årsabonnemang rum våning 2 för medlem MUGV
201, 202, 203, 204, 205, 209, 210 5,5-7m² 3500:-
206, 211 12m² 6360:-, 207 9,9m² 5250:-
Användning av rummet avser tillfälligt boende huvudsakligen under sommaren april till september.
När klubben anordnar tävling, läger eller annat evenemang ska rummet stå till klubbens förfogande förutsatt att innehavaren själv inte använder rummet, detta utan minskning av abonnemangsavgiften.
Rummet märkes med innehavarens namn och bör hållas låst när evenemang förekommer, övrig tid olåst, stugfogden ombesörjer detta.
Rummet ska hållas städat, om stugfogden utför erforderlig städning påförs avgift 500 kr.
Efter samråd med stugfogden kan privata möbler och dylikt tillåtas.

12)

Rum på vån 2
201, 202   1 bädd
203, 204, 205   2 bäddar våningssäng
206   4 bäddar våningssängar
207   3 bäddar 1 våningssäng
208   3 bäddar 1 våningssäng
209   2 bäddar våningssäng uthyrt TWI
210   1 bädd uthyrt FLE
211   ej klart

17 mars 2020
För att få fina utskrifter: klipp & klistra från MS Explorer till Word