Feringe Segelflygklubb

 
segelflyglärare
tel bost
 
arb
 
mobil
 
   
Anders Eidstedt     0708-414120 kassör bogserförare

ordförande
         
Torulf Wiberg     0705-950997    

segelflygchef
         
Björn Rubensson   013-183262 0734-183262   bogserförare

vinterförvaring husvagnar
         
Björn Wahlberg 0372-80503 0372-30254 0705-930254 sekreterare  
           
Eller ring till klubben 0707-828182    

Email   info AT feringe.se


Klubbens postaderss

Feringe Segelflygklubb
c/o Björn Wahlberg
Storgatan 9
S-341 43 Ljungby
Sweden

Vägbeskrivning till Feringe

Presentation av klubben och funktionärer
Plusgiro
47 16 81-7
Swish
Anders Eidstedt

0708-414120

 

 

 

 

 

 

 

 Vad är Feringe Segelflygklubb?

Feringe Segelflygklubb är en ideell förening som håller på med segelflyg utan kommersiellt syfte. Segelflygning är en fritidssysselsättning där samtliga funktionärer jobbar utan någon som helst ersättning.

Segelflygning på Feringe

Om du har den minsta lilla funderingen på att börja segelflyga eller undrar hur det egentligen känns att i ett segelflygplan susa fram över det småländska landskapet, så kan du besöka oss på Feringe flygfält och prova på tillsammans med en erfaren segelflyglärare i ett av våra tvåsitsiga skolflygplan. Vi anordnar varje år utbildning till segelflygcertifikat. Segelflygningen pågår från början av april till slutet av september varje lördag, söndag och helgdag, dessutom varje dag under juli månad.

Hur blir jag segelflygare?

Segelflygare blir du genom en utbildning som omfattar en teoretisk och en prakisk del. Du måste fylla 15 år under det år du påbörjar utbildningen. Den praktiska utbildningen omfattar minst 15 timmar flygtid och minst 50 flygningar. Den teori som du läser är: meteorologi, aerodynamik, materielkännedom, bestämmelser, navigation, flygfysiologi och radiotelefoni. Teorikursen pågår under vintern med kursstart i januari. Bild internatkursen 2004.

Vad kostar ett segelflygcertifikat?


Läkarundersökning,
Elevtillstånd (Transportstyrelsen)
Medlemsavgift i klubben
Flygutbildning utbildningspaketet 1)
Segelflygcertifikat inkl. radiotelefoni (Transportstyrelsen)

1) På sidan avgifter kan du se vad som ingår i utbildningspaketet.

Vad behövs innan jag kan börja min flygutbildning?

Beskrivningen här nedan gäller troligen inte längre, nytt certifikat-system håller på att införas under vintern 2014 - 2015.

  1. Det första som skall göras är att du fyller i blanketten ANMÄLAN TILL SEGELFLYGUTBILDNING och lämnar den till en av klubbens segelflyglärare. Är du inte myndig måste målsman skriva på längst ner på blanketten.
  2. LÄKARINTYG måste du ha innan du börjar den praktiska utbildningen. Läkaren som undersöker dig ska vara en behörig flygläkare, vi rekommenderar följande: Fråga någon av segelflyglärarna!
    Läkarundersökningen kan endast utföras av läkare som är godkända av Transportstyrelsen.
    Tänk på att beställa i god tid, läkaren kan ha lång kö.
  3. Du ska ha en ANSÖKAN OM PERSONUTREDNING FÖR FLYGCERTIFIKAT. Personutredningen utfärdas av polisen och det tar ca 10 dagar.
  4. Ett PERSONBEVIS får du utfärdat av skattekontoret, det går bra att ringa och beställa.
  5. När allt ovanstående är avklarat skall du fylla i blanketten ANSÖKAN OM UTFÄRDANDE AV ELEVTILLSTÅND L1474.
Papper 3,4 och 5 skall skickas till Transportstyrelsen i Norrköping. Efter några veckor får du tillbaka ett papper som heter ELEVTILLSTÅND (postförskott). Detta ELEVTILLSTÅND måste du ha innan du får börja din flygutbildning. När du fått elevtillståndet ska du visa upp det för din segelflyglärare.

Transportstyrelsen Luftfartsavdelningen, Certifikat 601 73 Norrköping. Tel 0771 - 503 503
Länk till blanketter.


Feringe Segelflygklubb

Medlemsavgifter 2019  

Medlem ansluten till SSF

M

2 075 kr

    betala till PlusGiro 47 16 81-7
 

Ungdomsmedlem ansluten till SSF

U

880 kr

 

Medlem utan anslutning till SSF

G

1050 kr

SSF-anslutning via annan klubb

Ungdomsmedlem utan ansl till SSF

V

420 kr

SSF-anslutning via annan klubb

Stödjande medlem

S

200 kr

för ej flygande medlem,
inklusive Nordic Gliding 650 kr

Familjemedlem

F

25 kr

 

Dagmedlemskap

D

50 kr

för medlem från annan segelflygklubb

Nationell Sportlicens

 

0 kr

FAI licens 100 kr

Anmälningsavgift RST

 

100 kr

debiteras i oktober

Flygavgifter 2019

StartUpp paket 5200 kr + 15,00 kr/tim 5) 6) 7) 8) 9)

StartUpp paketet omfattar:
    10 timmar segelflygtid
    60 minuter bogsering

Efter uppfluget StartUpp paket:
    10-20 timmar segelflygtid, per minut
    över 20 timmar segelflygtid, per minut
    60-150 minuter bogsertid, per minut
    över 150 minuter bogsertid, per minut

 
3,70 kr
0 kr
36,00 kr
30,00 kr
 
5) 6)
5) 6)
7) 8)
7) 8)
Startavgift
(grundutbildning befriad från startavgift)

35 kr

/ start, då flygningen varar
  längre än 15 minuter

Timpris segelflygplan

555 kr

/ tim

Bogsering och nedflygning

36 kr

/ min Minimideb 5 min/start 7) 8)

GTP flygning utom bogsering

1350 kr

/ tim

GTP flygning bogserpiloter

1140 kr

/ tim de första 5 tim varje år

Prova på segelflyg och utbildning 2019

Provlektion Guld 1000m

1500 kr

 

Provlektion Diamant 1400m

2000 kr

 

Enstaka skolstarter

500 kr

 

S-certifkatpaket

24 000 kr

1) 2) 

S-certifkatpaket ungdom

17 000 kr

1) 2) 3) 

Delbetalning S-certifkatpaket

halva paketpriset

28 flyglektioner

Logi och camping 2019

Logi rum 1 - 5   (baracken)

80 kr

per person och övernattning

Logi per rum pris för medlemmar MUGVSD
 
201, 202
203 - 205, 209, 210
206
207
208
Ej medlemmar betalar
Rummen ska hållas städade - städavgift
Årsabonnemang rum 11)

   
 

100 kr
150 kr
250 kr
200 kr
300 kr
+100 kr
500 kr
 

Samt medlemmar i klubbar med grannklubbsavtal
1 bädd
2 bäddar, våningssäng
4 bäddar våningssängar
3 bäddar, våningssäng
svit 2 bäddar (ej klar 150 kr)
 
/stugfogden
 

Camping

50 kr

per person och övernattning

Camping familjeavgift

120 kr

per övernattning

Elanslutning 10A husvagnar/motsv
 

2,00 kr
 

/ kWh  Enligt mätare 10)
 Kan kopplas bort av belastningsvakt

Elanslutning 2A husvagnar/motsv
 
 

10 kr
 
 

/ övernattning  Endart tilläpligt då
  campningavgift betalas
  Kan kopplas bort av belastningsvakt

Laddning elbil

 

Endast anslutning till uttag reglerat av belastningsvakt

Husvagnar, båtar, släp och segelflygplan i hangar 2019

Husvagn/båt i hangar, 6 mån, L <= 5,40m

1200 kr

 

Husvagn/båt i hangar, 6 mån, L > 5,40m

1300 kr

 

Segelflygsläp i hangar, 6 mån

1300 kr

 

Monterat segel / motorflygplan i hangar

100 kr
1000 kr

/ dygn
/ mån

Vinterförvaring demonterat segelflygplan

250 kr

/ mån


SSF

Svenska Segelflygförbundet.

1)

Bogsering till klart S-cert. max 75 starter, segelflygning 12 månader.
(Teoriböcker, flygdagbok, transportör, karta, klubbmedlemskap, läkarintyg, radiotelefoni m.m. ingår ej)

2)

För all EK- flygning utöver gällande krav för erhållande av certifikat debiteras bogsering och nedflygning med 30,00 kr/min

3)

Gäller för ungdomar som fyller högst 20 år det år utbildningen påbörjas.

4)

-

5)

Rörlig avgift som klubben betalar vidare till Segelflygförbundets fonder för utbildning av lärare/instruktörer resp stöd till deltagare i internationella tävlingar.

6)

Startavgift tillkommer för flygning som varar längre än 15 minuter.

7)

Minimidebitering 5 minuter bogsertid per start.
Med bogsertid avses tid för uppbogsering samt nedflygning.

8)

Vid inhyrning av bogsermaskin debiteras inhyrningspriset plus 20%.

9)

Piloter som flyger privat plan (stationerat på Feringe) ska betala StartUpp paket.
Hangarplats för monterat plan under segelflygsäsongen (sommaren) ingår,
i övrigt samma pris och omfattaning som startupp.

10)

El betalas enligt elmätare.
Kontakta stugfogden för avläsning av elmätare vid inkoppling/urkoppling av elanslutning. Stugfogden avläser mätarna normalt 1:te och 15:de.

11)

Årsabonnemang rum våning 2 för medlem MUGV
201, 202, 203, 204, 205, 209, 210 5,5-7m² 3500:-
206, 211 12m² 6360:-, 207 9,9m² 5250:-
Användning av rummet avser tillfälligt boende huvudsakligen under sommaren april till september.
När klubben anordnar tävling, läger eller annat evenemang ska rummet stå till klubbens förfogande förutsatt att innehavaren själv inte använder rummet, detta utan minskning av abonnemangsavgiften.
Rummet märkes med innehavarens namn och bör hållas låst när evenemang förekommer, övrig tid olåst, stugfogden ombesörjer detta.
Rummet ska hållas städat, om stugfogden utför erforderlig städning påförs avgift 500 kr.
Efter samråd med stugfogden kan privata möbler och dylikt tillåtas.

10 mars 2019
För att få fina utskrifter: klipp & klistra från MS Explorer till Word