FERINGE SEGELFLYGKLUBB STATISTIK 2018-12-18

Avser perioden 1 oktober - 30 september

FLYGPLAN k=klubb l=hyrd p=privat M=motorflygplan
        40    80    120    160    200    240
   st tim------v---------v---------v---------v---------v---------v
UGK 209 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 0h39
TTN 47 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 2h19
TPU 35 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 2h41
UIS 32 ppppppppppppppp 1h56
UVD 14 ppppppppppp 3h16
747 26 pppppppppp 1h40
198 12 pppppppppp 3h35
109 11 pppppppppp 3h50
TPV 16 ppppppppp 2h25
UNP  4 llll 4h41
UUZ  4 ppp 3h11
GTP 31 M 0h12
UHX  6 l 0h45
UKS  6 0h38


BOGSERFLYGPLAN o=ingår i klubbverksamheten ö=övrig
        20    40    60    80    100    120
   st tim------v---------v---------v---------v---------v---------v
GTP 582 ooooooooooooooooooooooöööööööööö
ECG 19 o


PILOT k=klubb l=hyrd p=privat x=mix xhxx=medelflygtid
           20    40    60    80    100    120
Mnr Sign  st tim------v---------v---------v---------v---------v---------v
004 UAn S 26 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpx 3h32
154 AAn S 38 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpx 1h51
135 DKo S 18 kpppppppppppppppppppppppppppp 3h17
211 MSt S 18 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 2h51
223 PBu S 31 kkppppppppppppppppppppppx 1h37
208 PPn S 19 kpppppppppppppppppppppp 2h31
230 MSc S 16 ppppppppppppppppppppppx 2h55
514 FLe S 22 kkkppppppppppppppppppp 2h03
163 TWi S 17 pppppppppppppppp 1h54
021 AEi S 18 kkkkkkkkkp 1h07
180 Rud  39 kkkkkkkkkk 0h31
293 BRu S 11 kkkkkk 1h10
218 KAn S 25 kkkkk 0h27
850 JEN   2 lllll 5h31
177 ELu P 35 kkkk 0h15
187 TKr S  6 kkkp 1h28
222 PCe S  7 kkkk 1h10
842 MKa   2 lll 3h50
155 LSe   1 pp 4h45
184 PHa   3 kk 1h30
209 GAc   3 pp 1h29
252 RNa   3 kk 1h25
065 Mar   2 k 1h40
813 BOl   2 l 1h39
805 RCr   5 l 0h36
920 KSF   5 k 0h31
070 ROl   5 0h23
914 HSF   3 0h29
202 CGB S  4 0h21
111 TLa   5 0h11
153 BSa   1 0h12
132 LLi   1 0h07
501 OOx   1 0h05
267 WHa   1 0h04
083 BWa   1 0h04


STRÄCKFLYGNING k=klubb l=hyrd p=privat x=mix
             1000       2000       3000      4000
Mnr Sign  st km-------------v----------------v----------------v--------------v
004 UAn S  6 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 2564
230 MSc S  6 ppppppppppppppppppppppppppppppp 1914
135 DKo S  3 ppppppppppppppppppp 1166
154 AAn S  4 kkkkkkkkkkkkkkkkk 1079
187 TKr S  2 pppppppppöööö 790
223 PBu S  3 ppppppppppp 707
208 PPn S  1 pppppppppp 600
163 TWi S  2 ppppp 311
754 LJa   1 öö 133
707 FSv   1 öö 131
758 Rag   1 öö 124
021 AEi S  1 k 60
813 BOl   1 56
841 JWa   1 14


PILOT M=motorflygplan
            1     2     3     4     5     6
Mnr Sign  st tim------v---------v---------v---------v---------v---------v
021 AEi S  5 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 0h24
208 PPn S  7 MMMMMMMMMMMMMMMMMMM 0h16
202 CGB S  4 MMMMMMMMMMMMMM 0h21
134 LNi   7 MMMMMM 0h05
158 PSv   5 MMMM 0h05
293 BRu S  3 MM 0h05


LÄRARE / TRÄNARE d=DK e=EK
           20    40    60    80    100    120
Mnr Sign  st tim------v---------v---------v---------v---------v---------v
021 AEi  150 ddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeex
208 PPn  21 ddddd
004 UAn   6 dddd
841 JWa   8 d
754 LJa   2 
991 ---   2 
JWa  2 
mjo  1 
135 DKo   1 


BOGSERFÖRARE o=ingår i klubbverksamheten ö=övrig
           10    20    30    40    50    60
Mnr Sign  st tim------v---------v---------v---------v---------v---------v
021 AEi  250 oooooooooooooooööööööööööö  6.4
293 BRu  138 oooooooooooooööö  7.2
208 PPn  113 ooooooööööö  6.2
132 LLi  36 ooo  6.2
202 CGB  25 ooo  8.0
405 MSg  20 oo  7.5
041 BBm  16 oo  7.9
134 LNi   3  6.3
Förra årets statistik